آقای دکتر محمد فراهانی

تخصص:
طب فيزيكي و توانبخشي


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي واحد فيزيوتراپي بيمارستان جم 84141 داخلي 535

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • داراي بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی