آقای دکتر علی اصغر علوی

تخصص:
جراح عمومی


نوع همکاری:
guest


تخصص‌های دیگر:
فوق تخصص جراحي توراكس


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي كلينيك بيمارستان جم 84141 داخلي 507

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصيل جراحي عمومي و فوق تخصص جراحي قفسه سينه از دانشگاه علوم پزشكي تهران 


سوابق تحقیقاتی:
  • عضو جامعه جراحان عمومي *
  • عضو جامعه جراحان قفسه سينه 
  • عضو جامعه جراحان آمريكا 
  • ناشر چند مقاله علمي چاپ شده در مجلات پزشكي 
  • استاديار و دانشيار در دانشگاه علوم پزشكي تهران