خانم دکتر زهره رهگذر

تخصص:
قلب و عروق


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

پنجشنبه 9 الي 12 و چهارشنبه 11:30 الي 13

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • داراي بورد تخصصي از دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  • داراي گواهينامه (USMLE) از كشور آمريكا 
  • عضو انجمن قلب كشور آمريكا