آقای دکتر فرشید خطیبی تهرانی

تخصص:
بیهوشی


مسئولیت های‌ اصلی اجرایی:
عضو هیات مدیره, مسئول فنی


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي كلينيك بيمارستان جم 84141 داخلي 507

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه از دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی تهران