آقای دکتر حسین سمیعی

تخصص:
چشم


نوع همکاری:
guest


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

سه شنبه، پنجشنبه 10 الي 12

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • دارای بورد تخصصی درجراحی و‌ بیماری‌های چشم 
  • عضو جامعه متخصصین چشم آمریکا 
  • عضو انجمن بین المللی جراحان چشم ايران