آقای دکتر فاضل الهی

تخصص:
خون و آنكولوژی


نوع همکاری:
guest


تخصص‌های دیگر:
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي كلينيك بيمارستان جم 84141 داخلي 507

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصيل دكتري عمومي از دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  • فارغ التحصيل رشته تخصصي داخلي از دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  • فارغ التحصيل رشته فوق‌تخصص در رشتة خون- آنكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران 


سوابق تحقیقاتی:
  • عضو هيئت علمي و استاديار گروه داخلي در بخش شيمي درماني انستيتوكانسر ايران 
  • كسب رتبه اول بورد فوق تخصصي خون- آنكولوژي و دريافت لوح تقدير
  • حضور در هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته خون شناسي و بانك خون ايران
  • مشاوره مركز تحقيقات علوم پزشكي كشور و سازمان نظام پزشكي