آقای دکتر سیامک فائز

تخصص:
اورولوژی


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

شنبه 8 الي 14

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری تناسلی - اورولوژی