آقای دکتر سیدعلی فخرطباطبایی

تخصص:
جراح مغز و اعصاب


نوع همکاری:
shareholder


تخصص‌های دیگر:
فلوشيپ ميكروسرجري


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي كلينيك بيمارستان جم 84141 داخلي 507

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فلوشيپ ميكروسرجري دانشگاه پيتسبورگ آمريكا 
  • جراح اعصاب دانشگاه علوم پزشكي تهران و ميكروسرجري دانشگاه پتسبورگ امريكا 


سوابق تحقیقاتی:
  • عضو هيئت علمي و استاد گروه جراحي مغزواعصاب در گروه جراحي مغز و اعصاب بيمارستان امام خميني 
  • عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي عضو جامعه جراحان مغز و اعصاب 
  • داراي سوابق نشر مقالات علمي پژوهشي در مجلات متعدد به زبانهاي مختلف