راهنمای ملاقات کنندگان:

قوانين همراهان محترم در بخشهای عادي:

 • ساعات ملاقات در بخشهای عادی، روزهاي عادی 15 الي 17 و در روزهاي تعطيل صبح 9 الي 11 و عصر 15 الی 17 مي باشد. 
 • رعايت بهداشت دست با محلول ضدعفونی کننده قبل از ورود به بخش و يا در ابتدای ورود به اتاق الزامی است.
 • در غیر از ساعات مقرر، ملاقات بیماران ممنوع است.
 • نصب كارت همراه جهت همراه بيمار الزامی می باشد.
 • از تماس غير ضروري با بيمار و يا اتصالات وی جداً خودداري شود.
 • پس از ترک بالين بيمار بهداشت دست رعايت گردد.
 • از آوردن گلدان خاكدار، خودداری نمایند.
 • كليه همراهان نسبت به مراقبت از اشياء قيمتي خود كوشا باشند.
 • حضور همراهان زير 12 سال جهت ملاقات ممنوع مي باشد.

 

قوانين همراهان محترم در بخش های ويژه:

 • ساعات ملاقات در بخشهای ویژه، روزهاي عادي 15 الي 16 و در روزهای تعطيل صبح 10 الي 11 و عصر 15 الي 16 می باشد. 
 • وسایل پیشگیری از عفونت شامل گان، ماسک برای استفاده همراهان در دسترس میباشد. 
 • رعايت بهداشت دست با محلول ضدعفونی کننده قبل از ورود به بخشهای ویژه و قبل از تماس با بيماران الزامی است.
 • بیمارانی که پس از عمل جراحی به بخشهای ویژه منتقل میشوند به منظور حفظ آرامش بیمار و کنترل عفونت به مدت 24 ساعت ملاقات نخواهند داشت.
 • حداکثر تعداد همراهان حاضر بر بالین بیمار در هنگام ملاقات 2 نفر خواهد بود.
 • تماس بدنی همراهان با بیمار ممنوع می باشد.
 • در غیر از ساعات مقرر، ملاقات بیماران ممنوع است.
 • همراهان محترم از آوردن گلدان خاكدار، شیرینی و مواد غذایی خودداری نمایند.
 • بخشهاي ويژه، شامل حضور همراه غير از ساعات ملاقات نمی باشد.
 • كليه همراهان نسبت به مراقبت از اشياء قيمتي خود كوشا باشند.
 • حضور همراهان زير 12 سال جهت ملاقات ممنوع مي باشد.