انتخاب اعضاء هيئت مديره بيمارستان جم در تاريخ 1397/4/21 با تركيب كنونی و با هدف اجراي سیاستهای ذیل صورت پذيرفته است:

  • اولویت بخشی ارتقاء ایمنی بیماران، همراهان، پزشکان و کارکنان
  • اولویت بخشی ارتقاء کیفیت خدمات سلامت
  • افزایش رضایتمندی مشتریان با نگاه بیمارمحوری و مشتری مداری
  • ایجاد بستر مناسب جهت دسترسی عادلانه به خدمات

اعضای هیات مدیره بیمارستان جم:

آقای دکتر علیرضا استقامتی
رئیس هیئت مدیره
سهامدار
داخلی (غدد)
آقای دکتر مهرداد بهلولی

سهامدار
جراح عمومی
آقای دکتر بابک حیدری اقدم

سهامدار
قلب و عروق
آقای دکتر فرشید خطیبی تهرانی
عضو هیات مدیره,مسئول فنی
سهامدار
بیهوشی
آقای دکتر عبدالله ناصحی
عضو هیات مدیره,نائب رئيس هيئت مديره,معاون درمان
سهامدار
اورولوژی