در سال‏هاي مياني دهه 1340 شمسی، اساتيد نامداري همچون پروفسور "حسن هاشميان" و "پروفسور ابراهيم سميعي" به تشويق دكتر "عبداله عليخاني" بر آن شدند تا با تأسيس گروه پزشكان "جم" بيمارستاني با فن‏آوري بروز و پيشرفته را برای ارائه خدمات درمانی برتر تاسیس کنند.
پس از بررسي هاي لازم، زمین فعلی بیمارستان در مجاورت خیابان تخت طاووس به مساحت 4000 مترمربع خريداري شده و مسئولیت طراحی و اجراء ساختمان بيمارستان به شركت مهندسي "گروه چهار" محول گردید. و سرانجام در تاریخ شهريور سال 1347 كلنگ احداث بيمارستان توسط زنده يادان پروفسور "حسن هاشميان" و پروفسور "ابراهيم سميعي" به زمين زده شد.

كار احداث بيمارستان در سال 1349 پايان یافت و "بيمارستان جم" با زيربناي 9000 متر مربع، 128 تخت بستري، 3 اتاق عمل پيشرفته و مجهز به پيشرفته ترين دستگاههاي راديولوژي و تجهيزات قلبي در سال 1350 به بهره‏برداري رسيد.

در ادامه و به كوشش مرحوم دكتر "صادق نظام مافي" بيمارستان جم نخستين بيمارستان خصوصي تهران بود كه مجهز به دستگاه راديوايزوتوپ گرديد و بدين ترتيب امكان بررسي بيماريهاي تيروئيد كه در ايران بسيار شايع بود ميسر گرديد.
با گذشت زماني كوتاه، شمار ديگري از پزشكان بنام تهران نيز به هسته اصلي بيمارستان جم پيوستند و بدين ترتیب در اوايل دهه 50 شمسی گروهي از پزشكان بنام و متخصص در بيمارستان مجهز "جم" شروع به فعاليت نمودند..
امروز نیز با گذشت نزدیک به نیم قرن پزشكان و تیم درمانی "بيمارستان جم" با پيروي از بنيانگذاران بیمارستان و تبعیت از خصلت نيكوي آن بزرگواران، خدمت‏گزار بیماران هستند.

 

مديران عامل بيمارستان از ابتدا تاكنون:

زنده یاد آقای دکتر حسن فاتح
1347-1349
زنده یاد آقای دکتر دینیار فرین
1349-1351
زنده یاد آقای دکتر اردشیر نهاوندی
1352-1354
زنده یاد آقای دکتر هویک گیوربقیان
1354-1355
زنده یاد آقای دکتر دینیار فرین
1355-1358
زنده یاد آقای دکتر عباس احتشامی
1358-1361
زنده یاد آقای دکتر صادق نظام مافی
1361-1363
زنده یاد آقای دکتر هویک گیوربقیان
1363-1366
زنده یاد آقای دکتر حسن امینی
1366-1369
آقای دکتر پرویز معمارزاده
1369-1384
آقای دکتر احمد میر
1384-1387
آقای دکتر احمد نادری
1387-1391
آقای دکتر محسن تدین فر
1391-1395
آقای دکتر بابک حیدری اقدم
تاكنون - 1395