ممنوعيت ملاقات با بيماران در بيمارستانها و مراكز درماني

اخبار و رویدادها /

ممنوعيت ملاقات با بيماران  در بيمارستانها و مراكز درماني

پيرو ابلاغيه اعلام شده توسط معاونت درمان آقاي دكتر قاسم جان بابايي مورخ 10/12/1398، به منظور حفظ ايمني بيماران و پيشگيري از همه گيري ويروس كرونا در سطح جامعه، تا اطلاع ثانوي ملاقات همراهان و بستگان بيماران در كليه بيمارستانها و مراكز تابعه ممنوع مي باشد