FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

دكتر فاطمه قلي پور

تخصص : اعصاب و روان

شنبه ها : 17-14 ، چهارشنبه ها : 15-11

سوابق تحصيلي:

 • تخصص اعصاب و روان (روانپزشک) از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکترای حرفه ای پزشکی

 

سوابق شغلي:

 • عضو کميته تحقيقات دانشگاه علوم پزشکی ايران
 • سرپرست واحد آموزشی، مرکز تحقیقات دانشجویان پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی
 • پزشک و مشاور شرکت دارويی زيست دارو درمان پارس
 • مسئوليت اينترن ها و استاجرهای بخش روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
 • مسئول کارآموزان و دانشجویان پزشکی بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین
 • عضو گروه علمی درمان دارویی و روان شناختی در دفتر روانشناسی صادقی
 • مترجم و نویسنده مقاله پژوهشی
 • جایزه پژوهشگر برتر از وزارت کشور
 • رتبه برتر در دومین کنفرانس بین المللی هپاتیت
 • موسس و رئیس نگارش علمی و ارزیابی انتقادی برای دانشجویان، شورای دانش آموزان مستعد، تحقیقات دانشجویی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

خدمات:

 • درمان اختلالات: افسردگی، اضطراب، وسواس، ترس، پرخاشگری و دو قطبی
 • روانپزشکی دوران بارداری و بعد از زايمان
 • درمان اختلالات: سالمندان (فراموشی و آلزايمر، افسردگی و اضطراب حافظه و انواع دمانس)
 • درمان: اعتیاد (الکل-ماری جونا-سیگار-کوکائین)
 • روان درمانی پويشی کوتاه مدت (ISTDP)
 • درمان های تکنولوژیک
 • بازتوانی و اصلاح عملکرد های شناختی (CRT)