FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

دكتر منصور پردل نامدار

تخصص : جراحي مغز و اعصاب

سوابق تحصيلي:

  • متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
  • درمان بیماریهای مرتبط با دیسک کمر و دیسک گردن، تنگی کانال نخاعی، انحراف ستون فقرات و بررسی علل کمر درد و گردن درد