FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

قبل زایمان چه آمادگی هایی لازم است؟

آمادگی برای زایمان و روند زایمان


آمادگی برای زایمان شامل اطلاع از وسایل مورد نیاز، روند زایمان، سوابق بیماری و علائم و مراحل بعد از زایمان می‌شود. در این مقاله به بررسی این موارد می پردازیم.

ادامه مطلب


ایمنی مادر و نوزاد در زایمان طبیعی

انواع ایمنی در روند زایمان طبیعی


ایمنی مادر و نوزاد كه شامل ایمنی جسمی و ایمنی روانی آنها می‌شود، در زایمان طبیعی به مراتب از زایمان سزارین بیشتر است. در این مقاله به بررسی هر یك از این دو نوع ایمنی میپردازیم.

ادامه مطلب


آمادگی برای زایمان

آمادگی والدین برای زایمان


پدر و مادر شدن از مراحل مهم زندگی است. آمادگی برای زایمان شامل نكات مهمی جهت مهیابودن شرایط هر دوی پدر و مادر می‌شود. پدر و مادر باید برای فرزند دار شدن آمادگی های مهمی را كسب نمایند كه آنها را بررسی می كنیم.

ادامه مطلب


صفحه 1 از 1