Otellərin yaxınlığında:

{"Otel Hicab ":"35.71076814305667,51.39653742313386","Otel Hoveyze":"35.7070395191946,51.41639113426209","Otel \u0130ran-\u015f\u0259h\u0259r":"35.70421680009285,51.420339345932014","Otel Lal\u0259 ":"35.71519347958754,51.393163204193115","Otel Marlik":"35.70557589954412,51.4266049861908","Otel Mina ":"35.70418195108431,51.42568767070771","Otel M\u00fcrvarid ":"35.71770222264884,51.4264065027237","Otel Parsian-i Inqilab":"35.706969823630125,51.40873074531556","Otel Per\u015fia":"35.701768620188965,51.41299545764924","Otel Sayna":"35.72360791010199,51.406563520431526","Otel Simor\u011f ":"35.73141180488847,51.41203522682191","Otel Spinas":"35.70970532879391,51.4012634754181","Otel Tehran-i Bozorg":"35.72397373474925,51.410930156707764","reference_location":{"photo":"https:\/\/jamhospital.ir\/asset\/media\/logo-on-map.png","name":"Jam Hospital","langlat":"35.722950, 51.423066"}}
Otel Hicab

Üç ulduzlu otel

Tehran, Keşavarz bulvarı, Hicab küçəsi, 5-ci küçə


88988276

Otel Hoveyze

T dörd ulduzlu otel

Tehran, Taliqani küçəsi, Necatollahi meydanı


88807540-88904817-88973968-8

Otel İran-şəhər

T üç ulduzlu otel

Tehran, İran-şəhər küçəsi, Somayyə və İnqilab arası


88310335-7

Otel Lalə

T otel beş ulduzlu

Tehran, Doktor Fatimi küçəsi, Hicab yanı


88965021-88966021-88967021

Otel Marlik

A üç ulduzlu otel

Tehran, Mofatteh küçəsi, Suməyyə küçəsi, № 79


88328001-2

Otel Mina

Üç ulduzlu otel

Tehran, 7 Tir meydanı, Doktor Mufateh küçəsi, Sumeyyə dört yolundan sonra, Tərbiyət Müəllim universiteti qarşısı


88811861

Otel Mürvarid

Üç ulduzlu otel

Tehran, 7 Tir meydanı, El-Cavad məscidi qarşısı


883007507-88304996

Otel Parsian-i Inqilab

A Dörd ulduzlu

Tehran, Taliqani küçəsi, Hafiz və Vəliasr arası, № 50


88937251-5 və 88943293

Otel Perşia

A üç ulduzlu otel

Tehran, Kerimxan küçəsi, Hafiz küçəsi, Kalec dördyolu


88804180

Otel Sayna

T üç ulduzlu otel

Tehran, Valiyeasr küçəsi, Fath-i Şaqai küçəsi, Yusif abad və Çehelsutun arası


88100042-3

Otel Simorğ

A dörd ulduzlu

Tehran, Valiyeasr meydanı, Sai parkıdan aşağı


88719911

Otel Spinas

A beş ulduzlu otel

Tehran, Keşavarz bulvarı, Fələstin və Hicab istiqaməti


83844

Otel Tehran-i Bozorg

A dörd ulduzlu otel

Tehran, Valiyeasr küçəsi, Motahhari, № 391


81000