Birjaların yaxınlığında:

{"Abbasi sikk\u0259 v\u0259 valyuta m\u00fcbadil\u0259 m\u0259rk\u0259zi ":"35.728624787376205,51.415661573410034","Ar\u011favan valyuta m\u00fcbadil\u0259 m\u0259rk\u0259zi ":"35.72395631456603,51.42352044582367","Bastan sikk\u0259 v\u0259 valyuta m\u00fcbadil\u0259 m\u0259rk\u0259zi ":"35.72239283761066,51.40916258096696","RAD Sikk\u0259 v\u0259 Valyuta m\u00fcbadil\u0259 m\u0259rk\u0259zi":"35.717876437984124,51.38929814100266","Taxt-i Tavus V\u0259liyeasr valyuta m\u00fcbadil\u0259 m\u0259rk\u0259zi ":"35.72191812683606,51.409100890159614","Tosee-i Saderat valyuta m\u00fcbadil\u0259 m\u0259rk\u0259zi ":"35.73337136818357,51.41400396823884","Zahidi valyuta m\u00fcbadil\u0259 m\u0259rk\u0259zi":"35.73660236503065,51.4150232076645","Zomorrod valyuta m\u00fcbadil\u0259 m\u0259rk\u0259zi ":"35.72980057228195,51.41528069972993","reference_location":{"photo":"https:\/\/jamhospital.ir\/asset\/media\/logo-on-map.png","name":"Jam Hospital","langlat":"35.722950, 51.423066"}}
Abbasi sikkə və valyuta mübadilə mərkəzi

6-cı zona, Vozəra küçəsi


Abbasi- 88105286-88105441

Arğavan valyuta mübadilə mərkəzi

6-cı zona, Motəhhəri küçəsi, Facr küçəsi əvvəli


88340352-88340351-88340350

Bastan sikkə və valyuta mübadilə mərkəzi

6-cı zona, Vəliyeasr küçəsi, Motəhhəriden aşağı, Cumhuri Xəbər Agentliyi qarşısı


Etyabi: 88976269-88976601

RAD Sikkə və Valyuta mübadilə mərkəzi

6-cı zona, Şimali kargər, Fatimi dördyolu, qordafərid küçəsindən sonra, № 1344


886360485-88019354-88012748

Taxt-i Tavus Vəliyeasr valyuta mübadilə mərkəzi

6-cı zona, Vəliyeasr, Fatimiden yuxarı 


Dehdaran-88901915

Tosee-i Saderat valyuta mübadilə mərkəzi

6-cı zona, Mərkəzi Filial: Xalid-i İslamboli (Vozəra), 13-cü küçə, № 22

Firdovsi Filialı: qlobal ticarət mərkəzi, birinci mərtəbə, № 40

Aeroport filialı: İmam Xumeyni adına aeroport, EKSİS otel


66340820-5-84369108

Zahidi valyuta mübadilə mərkəzi

6-ci zona, Argentina meydanı, Əhməd Qeysər küçəsi, İqtisad-i Novin bankı yanı


Bəxşayiş-41607

Zomorrod valyuta mübadilə mərkəzi

6-cı zona, Vozəra küçəsi


Mirzai- 8700250