FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

Bastan sikkə və valyuta mübadilə mərkəzi

6-cı zona, Vəliyeasr küçəsi, Motəhhəriden aşağı, Cumhuri Xəbər Agentliyi qarşısı

Etyabi: 88976269-88976601

RAD Sikkə və Valyuta mübadilə mərkəzi

6-cı zona, Şimali kargər, Fatimi dördyolu, qordafərid küçəsindən sonra, № 1344

886360485-88019354-88012748

Tosee-i Saderat valyuta mübadilə mərkəzi

6-cı zona, Mərkəzi Filial: Xalid-i İslamboli (Vozəra), 13-cü küçə, № 22

Firdovsi Filialı: qlobal ticarət mərkəzi, birinci mərtəbə, № 40

(+9821) 66340820-5-84369108

Zahidi valyuta mübadilə mərkəzi

6-ci zona, Argentina meydanı, Əhməd Qeysər küçəsi, İqtisad-i Novin bankı yanı

Bəxşayiş-41607