FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

Xəstəxanaya yerləşdirmə qaydaları:

Xəstəxanaya xəstələrin qəbulu qaydaları

 • Qəbul şöbəsinə müalicə üçün müraciət edən xəstələrin həkim tərəfindən qəbul qeydiyyatı və pasportu
 • Maliyyə təsdiqlənməsi üçün xəstənin və ya yaxınlarınnın mühasibat vahidinə müraciəti
 • Beynəlxalq həkim tərəfindən ilkin vizit üçün xəstənin göndərilməsi (beynəlxalq xəstələr mütəxəssisi tərəfindən)
 • Əlaqədar şöbə ilə vacib koordinat tətbiqindən sonra xəstəni şöbəyə göndərmək

Xəstəxanaya qəbul üçün tələb olan sənədlər

 • Qəbul şöbəsinə müalicə edən həkim tərəfindən yerləşdirmə əmri
 • Xəstənin pasportu
 • Ginekologiya cərrahi əməliyyatda razılıq alınması üçün həyat yoldaşı pasport ilə birləkdə, boşanmış olduqda boşanma qeydiyyatı vacibdir.
 • Uşaqlar qəbulunda qanuni vəlinin hazır olması pasport ilə birlikdə vacibdir.
 • Təcili hallarda qəbul zamanı xəstənin şəxsiyyət qeydiyyatı təhvil olmadığı halda, 12 saat ərzində şəxsiyyət qeydiyyatı qəbul ofisinə verilməlidir.

Xəstə qəbulu üçün vacib və əlavə məlumat

 • Xəstə qəbulu birinci mərtəbədə qəbul şöbəsində, günün 24 saatı ərzində həyata keçirilir.
 • Xəstə qəbul zamanı alınan məbləğ ya məbləğlər ön ödəniş olub, son xərc meyarı, buraxılma bölməsinin elan etdiyi xərclər toplusudur (həkim və xəstəxana xərcləri)
 • Xəstəxana fondundan xaric ödənişlər qəti qadağadır
 • Görüş saatlarında 12 yaşdan aşağı şəxslərin daxil olması qadağadır.     
 • Bütün xəstə yaxınları xəstəxana daxili qaydalarını riayət etmələri vacib və xəstə yaxını kartı olmaları gərəklidir
 • Ginekologiya şöbəsində xəstə yaxını qadın olmalıdır digər şöbələrdə, şəxsi otaqlar istisna olaraq, eyni cinsiyyətdə olmayan xəstə yaxını qadağadır.
 • Xəstə və onun yoldaşı bütün qiymətli əşyaların, o cümlədən qızıl və cəvahiratların, çek, pul, mobil telefonların və digər əşyaların saxlanmasına özü məsuldur. Xəstənin müşayiətçisi olmadığı halda, pul və digər qiymətli əşyalar qol çəkib, barmaq basaraq baş tibb bacısı və ya növbə məsuluna təhvil verilir.