Loading...

فعالیت ها و خدمات تخصصی بیمارستان

 


 

مهمترین فعالیت ها و خدمات تخصصی بیمارستان جم به شرح زیر است:

jamپذیرش بیماران بیمه ای (پایه و مکمل) و بیماران بدون پوشش بیمه (آزاد)

jamپذیرش و درمان بیماران خارجی (توریسم درمانی) و استفاده از خدمات الکترونیکی

jamاستفاده از تجهیزات پزشکی پیشرفته به همراه تکنولوژی روز دنیا

jamانجام خدمات درمانی با بهره گیری از استانداردهای جهانی در اسرع وقت، با هزینه های کمتر از مراکز خصوصی مشابه

jamارائه خدمات درمانی در محیطی پر از نشاط احترام و رعایت حقوق بیمار

jamهماهنگی جهت استفاده از هتل ها و آژانس های مسافرتی برای رفاه بیماران شهرستانی و خارج از کشور