Loading...

توزيع قرص ويتامين ث به پرسنل بيمارستان در روزهاي با آلودگي هوا

توزیع قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ میلی گرم به پرسنل به هنگام توزیع غذا به منظور آموزش و افزایش آگاهی پرسنل از افزایش نیاز به آنتی اکسیدان ها در روزهاي با آلودگی هوا

توزيع قرص ويتامين ث به پرسنل بيمارستان در روزهاي با آلودگي هوا

 
▼ ارسال نظر