Loading...

تقویم آموزشی بیمارستان جم

 


جلسات آموزشی بیمارستانی بیمارستان جم به منظور ارتقای دانش و آگاهی های حوزه سلامت به شرح ذیل می باشد.

تقویم جلسات آموزش خارج بیمارستانی را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید:

 

دریافت فایل تقویم جلسات آموزشی