Loading...

بیماری هپاتیت

بیماری هپاتیت B در اثر ویروس هپاتیت B در انسان ایجاد می شود. این ویروس در کبد انسان جایگزین شده و تکثیر می نماید. مواد تولید شده توسط این ویروس ها به گردش خون می ریزند...

بیماری هپاتیت

بیماری هپاتیت B در اثر ویروس هپاتیت B در انسان ایجاد می شود. این ویروس در کبد انسان جایگزین شده و تکثیر می نماید. مواد تولید شده توسط این ویروس ها به گردش خون می ریزند. این ویروس با ورود به سلول های کبدی، آنها را تخریب کرده و وادار به تولید ویروس های مشابه خود می نماید...

برای دریافت فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.
▼ ارسال نظر