Loading...

سرماخوردگی و کودک شما

کودک سرماخورده ی شما به استراحت، غذای مناسب و مایعات کافی نیازمند است نه به داروی اضافی...

سرماخوردگی و کودک شما

کودک شما بی حال است؟ بدنش گرم است؟ گرفتگی یا آبریزش بینی دارد؟...

کودک سرماخورده ی شما به استراحت، غذای مناسب و مایعات کافی نیازمند است نه به داروی اضافی!

مراقبت های در منزل برای کودکان مبتلا به سرماخوردگی چیست؟

راه های پیشگیری از عفونت های تنفسی به خصوص سرماخوردگی چه می باشند؟

مطلب زیر از سری آموزشی راهنمای بیماران در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است:

 

برای دریافت فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.
▼ ارسال نظر