Loading...

Jam hastanesi

 


Kalp hastalıkları kliniği

Açık kalp cerrahisi

Ameliyathane

Poliklinikler

Acil servis

Yoğun bakım ünitesi

Labratuvar

Radyoloji

Bu bölümdeki diğer hizmetler

Sindirim ( gastroenteroloji) hastalıkları

Nefroloji ve böbrek hastalıkları

Solunum sistemi hastalıkları

Onkoloji ünitesi

Damar cerrahisi

Meme cerrahisi

Ağrısız doğum ünitesi

Kadın hastalıkları

Nükleer tıp

Ortopedi ve travmatoloji

Beyin ve sinir cerrahisi

Üroloji

Kulak , burun, boğaz hastalıkları

Plastik ve rekonstrüktif cerrahi

düzeltilmesi

Çocuk cerrahisi

Toraks cerrahisi

Fizik tedavi ve rehabilitasyon


Jam hastanesi

Adres: Ostad motahari cad. Fajr cad. Tahran-iran
Telefon: 0098-21-84141
0098-21-88820090
Faks. : 0098-2188303224
0098-2188303227
Web adresi: WWW.jamhospital.ir
Emaıl. : İnfo@jamhospital.ir

Jam hastanesi Tahran'ın merkezi, kolay ulaşılabilir bölgelerinden birinde bulunmaktadır. 45 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan, saygın ve tutarlı bir çizgi ve hizmet anlayışıyla yöneltilen hastane son yıllarda yeniden yapılanma ve modernleşme sürecini tamamlamasıyla, şu anda şık ve modern görünümünün yanısıra, herbiri kendi dalında tanınmış ve yüksek kariyere sahip doktor ekibiyle modern tıbbi hizmetleri sunmaktadır.

Kalp hastalıkları kliniği:
Bu klinikte , 24 saatlik uzman ve yüksek ihtisaslı hekimler tarafından bütün kalp hastalıklarına yönelik işlemler uygulanmaktadır. Bu ünıtede özellikle aküt kalp krizi geçirmiş hastalarda, kalp kasındaki hasarı önlemek amacıyla, infarktüs sonrası primer PTCA ( kapanmış kalp damarlarını açmak) yöntemi uygulanmaktadır. Bu bolümü 8 yatak kapasiteli kalp yoğun bakım ünitesi desteklemektedir.
Bu ünitede yapılan hizmetler:
. Kalp ve periferik damarlara yönelik anjiografi ve anjioplasti işlemleri
. Kalp kapakçıkları valvoplasti işlemi
. Ekokarografi
. Özefagus ekokardiografisi
. Holter testi
. Efor testi
. Kalp elektrofizyoloji işlemleri ( kalp pili, ablasyon işlemleri)
. Endovasküler aort anevrizma işlemleri ( EVAR)
. Diabetik hastalarda tıkanmış bacak damarlarını açma işlemleri
. Yüksek tansiyonlu hastalarda böbrek damarlarına yönelik anjioplasti işlemi
. Karotid arter darlıklarının stent ile düzeltilmesi

Açık kalp cerrahisi:
Kalp cerrahisi uzmanları ve bu yönde yüksek eğitim almış olan anestezi uzmanları işbirliğinde bu işlemlerin yapılabilmesi için özel donatılmış ameliyathanede bütün kalp kroner arter ve kapakçıkları ameliyatları yapılmaktadır. Bu üniteyi desteklemek amacıyla açık kalp ameliyatları sonrası yoğun bakım ünitesi 6 yatak kapasitesi ile kalp cerrahisi ameliyathanesine bitişik olarak kurulmuştur.

Ameliyathane:
Yüksek teknoloji ile donatılmış ve her türlü ameliyatın yapılabileceği ameliyathanede kalp ve damar cerrahisi , beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji cerrahisi, genel cerrahi, laparoskopik cerrahi, toraks cerrahisi, kulak burun ve boğaz cerrahisi , kadın hastalıkları ve doğum, göz cerrahisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahisi, el cerrahisi, omurga sistemi cerrahisi, ve onkolojik cerrahisi yapılmaktadır.
Jam hastaneai , karaciğer konusunda tanınmış bir merkez olup, özellikle karaciğer kanserlerine yönelik girişimler deneyimli cerrahlar ve yüksek teknoloji sayesinde yapılmaktadır.

Poliklinikler:
Hastanenin giriş katında hergün sabah 8 ile akşam 17 arasında bütün dallarda hizmet vermektedir.

Acil servis:
10 hasta yatağı, alçı odası ve bir ameliyathaneden oluşan acil serviste ilk acil hekimi muayenesinden sonra gerekli durumlarda hemen uzman hekim muayenesi yapılmaktadır.

Yoğun bakım ünitesi:
10 yataklı genel yoğun bakım ünitesinde, 24 saatlik yoğun bakım yüksek ihtisaslı anestezi uzmanları hizmet vermektedirler.

Labratuvar:
24 saat hizmet vermekte olup, bütün biokimya, hormon, seroloji, mikrobioloji, patoloji ve bütün diğer testler yapılmaktadır.

Radyoloji:
MSCT ile bütün vücüt bilgisayarlı tomografisinin yanısıra, kalp ve periferik damarların yanı sıra vizeral ve karotid damarlarının bilgisayarlı anjiografisi yapılmaktadır.

Bu bölümdeki diğer hizmetler :
. Normal vücüt radyolojik görüntülenmesi
. Mammografi
. Ultrasonografi
. Girişimsel radyoloji uzmanları tarafından bütün girişimsel radyoloji işlemleri ( abse drenajı, tıkanma sarılıgını giderme ve safra drenajı işlemleri, karaciğer , tiroid, böbrek, meme, biopsileri yapılmaktadır).
Bu bölümde genel cerrahi uzmanları ile birlikte karaciğer tümorlerine yönelik kemoembolizasyon ve radyofrekans işlemleri yapılmaktadır.

Sindirim ( gastroenteroloji) hastalıkları:
Bu bölümde aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.
. Kolonoskopi
. Endoskopi
. ERCP
. Polip çıkarma
. Safra yollarındaki taşları çıkarma
. Safra yollarına stent uygulanması
. Mide balonu uygulanması
. Özefagus ve mide varislei skleroterapisi, band ligasyonu

Nefroloji ve böbrek hastalıkları:
Dializ ünitesinde günde iki seansta dializ işlemiyapılmaktadır. Acil dializ ihtiyacı olan hastalara 24 saat hizmet verilmektedir. Bu bölümde 5 normal dializ makinesinin yanısıra, CRRT makinesi ( sürekli düşük hızda dializ) bulunmaktadır.
Bu bölüm ile yakın iletişimde olan damar cerrahları tarafından acil dializ için santral katater yerleştirilmesi, AVF ve AVG işlemleri yapılmaktadır.

Solunum sistemi hastalıkları:
Yapılan işlemler:
. Solunum fonksiyonları testi
. Bronkoskopi
. Allerji testi

Onkoloji ünitesi:
Bütün kemoterapi tedavileri yapılmaktadır. Bu ünitede ayrıca kemoterapi işlemlerinin kolay yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli durumlarda damar cerrahisi uzmanları tarafından santral katater ( port-a-cath) yerleştirilmesi yapılmaktadır.

Ayrıca dahiliye hastalıkları bölümü içersinde infeksiyon hastalıkları, romatoloji ve endokrin hastalıkları faaliyet göstermektedir.

Damar cerrahisi:
Bu daldaki bütün damar hastalıkları, ve aort anevrizmasının cerrahi işlemlerinin yanısıra , aynı zamanda aort anevrizmasına yönelik endovasküler girişimler yapılmaktadır.
Varis damarlarının tedavisinde lazer ve radyofrekans yöntemleri uygulanmaktadır.

Meme cerrahisi:
Meme koruyucu cerrahisinin yanısıra sentinel node yöntemi ile koltuk altı lenfatik sisteminin meme kanserinden etkilenip etkilenmediğine karar verilip, gereksiz koltuk altı lenfatik sisteminin çıkarılması engellenmektedir.

Ağrısız doğum ünitesi:
Kadın doğum ve anestezi uzmanlarının beraber yürüttüğü ağrısız doğum 24 saat boyunca yapılmaktadır.

Kadın hastalıkları:
Bütün kadın hastalıkları ameliyatları yapılmaktadır. Gynecplojik ameliyatların büyük bir kısmı laparoskopik olarak yapılmaktadır.
Histeroskopı yapılma olanağı mevcuttur.

Nükleer tıp:
Bütün vücut sintigrafisi modern ve teknoloji son ürünü olan cihazlarla yapılmaktadır. Bu bölüm meme cerrahisi servisi ile meme koruyucu cerrahisi ve koltuk altı sentinel node belirlenmesinde ortak olarak çalışmaktadır.

Ortopedi ve travmatoloji:
. Travma cerrahisi
. Diz ve omuz eklemi artroskopisi
. Spor yaralanmaları cerrahisi
. Diz, kalça eklemi değiştirilmesi
. El cerrahisi
. Yapısal omurga bozukluğu cerrahisi ( skolioz)

Beyin ve sinir cerrahisi:
. Beyin tümorleri
. Beyin damarları cerrahisi (AVM, Anevrizma)
. Bel fıtığı ( disk) cerrahisi
. Endoskopik disk cerrahisi
. Patolojik omurga kırıklarında vertebroplasti yöntemi ile omurga kırığı düzeltilmesi
. Omurilik kanal darlığı cerrahisi

Üroloji:
. Böbrek, prostat ameliyatları. Bunlar açık ameliyat şeklinde yapılabildiği gibi, laparoskopik ve TUL yöntemleri ilede yapılmaktadır.
. Endoskopik taş çıkarma
. Cinsel fonksiyon bozukluklarının teşhis ve tedavisi

Kulak , burun, boğaz hastalıkları:
. Bademcik ameliyatları
. Endoskopik sinüs ve burun polipleri ameliyatları
. Burun estetiği ameliyatları
. Percutaneous trakeostomi
. Larinks, boyun, hipofarinks tümor cerrahisi

Plastik ve rekonstrüktif cerrahi:
. Yüz germe operayonları
. Blefaroplasti
. Meme plastiği ameliyatları
. Karın bolgesi estetiği
. Liposuction
. Yağ enjeksiyonu
. Travma sonrası veya yapısal bozukluklara bağlı oluşan sorunların
düzeltilmesi
. Burun estetiği

Çocuk cerrahisi:
Doğuşsal çocuk ve yenidoğan hastalıkların cerrahisi dışında, ileri yaşlardaki gerekli bütün çocukluk çağı cerrahi girişimleri yapılmaktadır.

Toraks cerrahisi:
Akciğer ve mediasten hastalıklarına yönelik cerrahiler dışında, solunum yollarına (trakea) yönelik cerrahi girişimlerde yapılmaktadır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon:
. EMG-NCV
. Fizik tedavi
. Kalp kası rehabilitasyonu